Om att anlita arkitekt

Arkitektens roll

Att bygga hus är en stor investering där många beslut måste fattas. Det är många val som ska göras, inte bara av tapet och kakel, utan om uppvärmning, avlopp och mycket annat.

En arkitekt är inte bara någon som ritar upp ett förslag och levererar en ritning, utan en diskussionspartner att resonera med och som kan hjälpa dig att hitta de lösningar som bäst motsvarar dina behov och förutsättningar. Se en arkitektsom en kunnig rådgivare när du vill ge dig in i byggprocessen. En som kan beskriva de olika skedena i processen, hjälpa till med kalkyler och upphandlingar, sköta kontakter med myndigheter och entreprenörer och fungera som en projektledare.

Hur välja arkitekt

Titeln arkitekt är inte skyddad i Sverige. Det innebär att vem som helst får kalla sig arkitekt, oavsett om man har utbildning eller ej. Men det är enbart den som är medlem i Sveriges Arkitekter och som uppfyller förbundets krav på utbildning och yrkeserfarenhet som kan använda titeln SAR/MSA.

Det finns idag inget bra och tillgängligt register över arkitekter/arkitektföretag. Sveriges Arkitekter har ett register på arkitektföretag men en stor andel av de svenska arkitektföretagen är inte anslutna till det registret

Fråga vänner och bekanta, sök på Google, ta reda på vad arkitekten gjort tidigare och kolla referenser. Tänk på att en bra dialog och lyhördhet kanske ändå är det mest avgörande för ett bra slutresultat.

Vad kostar en arkitekt

Kostnaden för en arkitekt beror på hur länge arkitekten finns med i projektet. Om arkitekten ska rita allt, även bokhyllor och den öppna spisen, blir arbetstimmarna fler och kostnaden högre.

Erfarenheten visar att beställare som väljer arkitektritat är benägna att välja högre standard och mer avancerade lösningar än dem som väljer kataloghus. Naturligtvis styr val av material och lösningar kvadratmeterpriset. Här skall arkitekten ge goda råd och tydlig information så att beställaren kan välja rätt utifrån bland annat sina ekonomiska förutsättningar.

Genomsnittsarvodet för en arkitekt mot privata företag var år 2020 940 kr/tim exklusive moms, enligt Sveriges Arkitekters arvodesenkät.

Arkitektens arbetsprocess

Arkitektarbetet kan delas in i fyra steg där arkitekten kan vara inblandad i samtliga fyra steg eller också bara i steg ett. Stäm av arkitektens arbete allt eftersom ritningar produceras enligt en ritningsförteckning, samt hela arbetsinsatsen efteråt.

Inledningsvis måste förutsättningarna för arkitektens arbete klargöras genom att en tidsplan och kalkyl upprättas och kontrakt skrivs.

Steg 1, Från skiss till bygglov

Steg ett löper från idémöten via skisser till färdiga bygglovshandlingar (ritningar + ansökan) med utgångspunkt i en programskiss som skapas efter beställarens önskemål, funktionskrav och ekonomi.

Steg 2, Bygghandlingar

Under steg två upprättas olika måttsatta byggritningar såsom planritningar, sektioner och fasader. Det kan även handla om grund- och markritningar eller underlag för VVS- och elfirmor men också förfrågningsunderlag för byggentreprenörer.

Steg 3, Inredning och detaljer

Här sker detaljprojektering av inredning som kök, bad, trappor, räcken, murade spisar eller utvändiga detaljer som takfot, fönstersmygar eller hörn.

Steg 4, Produktion och uppföljning

Här görs relationsritningar, det vill säga alla ändringar som gjorts i förhållande till ursprungligt bygglov. Det som behöver redovisas för kommunen skickas in tillsammans med slutbeviset då villan är slutbesiktigad och eventuella åtgärder är utförda.

Avtalet med arkitekt

Avtal med arkitekt skrivs enligt ABK 09 (Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag), bestämmelser framtagna för arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Det är ett standardkontrakt som finns att ladda ner på nätet.

Fem myter om arkitektritat

1. Arkitektritat är dyrt

De enklaste och mest standardiserade kataloghusen är billigare än ett arkitektritat men det beror generellt på något sämre materialval och konstruktion. Att tänka på är också att kataloghus inte har samma värdeökning som ett arkitektritat hus.

2. Arkitektritat är krångligt och man måste fatta många beslut

Delvis sant. Det är många beslut och val som skall göras när man bygger nytt och om du ska bygga arkitektritat kräver det mycket riktigt lite mer engagemang av dig som beställare. Men här kan arkitekten vara till stor hjälp som bollplank i byggprocessen. Du avgör givetvis själv hur mycket du vill och kan engagera dig.

3. Det tar lång tid

Nja. Att bygga en villa på 140–160 kvm tar cirka 1 500 timmar, det vill säga runt tre månaders jobb för tre snickare. I dagsläget finns det inget modulhus som har kortare leveranstid än tre månader, på vissa kan leveranstiden vara över ett år.

4. Det är krångligt med hantverkare, betalning m.m.

Det beror på. Konsumenter har genom konsumentköplagen och ABS 09 en mycket bra förhandlingsposition vid eventuella tvister i förhållande till näringsidkare. Tvister uppkommer när man inte har avtalat pris och när man inte klarat av att definiera vad som skall göras. Många tvister skulle kunna undvikas om man skriver ett tydligt avtal kring vad som skall göras, till vilken kostnad och när de olika momenten ska vara klara, innan arbetet sätter igång.

5. Man måste göra mycket själv

Det bestämmer du själv. Bygger man arkitektritat har man möjlighet att påverka och att göra mycket själv, vilket inte är fallet med ett kataloghus. Hur mycket du vill göra själv och vad samt vilka material du vill använda är exempel på beslut som kan bli dina att fatta. Om du vill.