Vilket huspaket passar dig?

BimHouse affärsmodell är att sälja professionella arkitektritningar, konstruktions- och bygghandlingar, i paket med stomme och byggsats, för att det ska bli enkelt och kostnadseffektivt att bygga ett fint och genomtänkt hus.

Vi hoppar över mellanhänder, lager, kataloger, försäljningsagenter, fabrik samt visningshus. På det viset kan du sänka slutkostnaden för ditt hus med uppemot 30 procent jämfört med om du skulle köpa ett massproducerat, nyckelfärdigt hus.

Vi hoppas att fler husproducenter mer och mer öppet kommer att redogöra för husens prestanda såsom U-värde, isolering i väggar och tak och fönster, fabrikat och materialval på panel, byggskivor, golv, fönster och tak. Som vi gör.

Det ska vara enkelt att jämföra olika hus.

DU KAN VÄLJA MELLAN DESSA PAKET NÄR DU SKA BYGGA HUS:

Lilla Paketet
XX XXX kr
Ritningar
Mellan Paketet
XX XXX kr
Ritningar
Precut-Stomme
Stora Paketet
XXX XXX kr
Ritningar
Precut-Stomme
Byggsats
+
Lilla paketet består av:

FÖRSLAGSRITNINGAR
BYGGLOVSRITNINGAR
FÖNSTER- OCH DÖRRUPPSTÄLLNINGSRITNINGAR
BYGGRITNINGAR – måttsatta arkitektritningar, stomplaner och vägguppställningar
KONSTRUKTIONSPRINCIPER – enligt kommunens krav för attefallshus
KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR – dimensionering enligt kraven i EKS
FUNKTIONSMÅTT – redovisade på ritning (ingår vid krav på tillgänglighet) (detta ingår när man köper hjälp med anmälan/bygglovansökan)
U-MEDELSVÄRDESBERÄKNING – ingår endast för attefallshus
MÄNGDLISTA – material till stomme samt till väggar och bjälklag
BIMx-MODELLER i 3D – arkitektmodell och konstruktionsmodell, se demofilm
Klicka på länkarna ovan för exempel
Grundritning ingår ej


Om Lilla paketet

Lilla paketet passar dig som vill bygga huset med eget material men som uppskattar att det arkitektoniska är genomtänkt och att beräkningar av konstruktionsprinciper finns att tillgå, det vill säga gärna ta lite hjälp och råd på vägen. Du tycker om tanken på att vara byggherre och projektledare och vill ta ansvar för allt som har med bygget att göra.

Här får du arkitektritningar, beräkningar och bygghandlingar som behövs för att bygga huset samt kontakt med kommun vid bygglovsärendet. Du får också mängdlista för material till stomme och byggsats (utformat med tanke på BimHouse stora paket). Du får underlag för att kunna bygga ett professionellt gestaltat och konstruerat hus.

+
Mellan paketet består av:

LILLA PAKETET +
PRECUT-STOMME – som sågas till i en digital såg med millimeterprecision. Se demofilm HÄR. Stommen består av alla bärande reglar till väggar och tak inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar, eventuellt i limträ, och pelare.
GOLVBJÄLKLAG – ingår inte som standard utan måste specificeras i beställningen eftersom många hus byggs på betongplatta.


Om Mellanpaketet

Här får du både ritningar och stomme, färdigkapad in på millimetern. När du fått stommen behövs inga ytterligare kapningar elleranpassningar, utan du kan montera den direkt. Varje regel och balk är märkt medett unik ID som återspeglas på ritningarna. Att resa en precut-stomme går ungefär tre, fyra gånger snabbare än ett traditionellt lösvirkesbygge.

Med mellanpaketet ansvarar du själv för att det byggs en grund att resa stommen på samt för att bygget färdigställs. Stommen ska kompletteras med utvändiga och invändiga material liksom isolering. Vi rekommenderar dig att anlita en lokal professionell byggare för att hjälpa dig få ett färdigt hus. Kunskap och erfarenhet är inte att underskatta.

Om du väljer den enkla vägen så går du på våra föreslag som finns på ritningarna när det gäller exempelvis fasadpanel, isolering, fönster och dörrar liksom material till alla ytskikt invändigt. Ditt uppdrag blir att projektleda inköp och byggnation själv eller ihop med din byggare. Handlingarna från BimHouse blir ett stort stöd i processen.

+
Stora paketet består av:

LILLA PAKETET +
MELLANPAKETET +
BYGGSATS – ett materialpaket bestående av byggmaterial till väggar och tak, plus även till golv.

Stora paketet passar dig som tycker om att ta ansvar, är intresserad av hus och inredning. Du har inget emot att kontakta hantverkare och ta in offerter och framförallt ser du mervärdet i att få ett omsorgsfullt konstruerat arkitektritat hus. Ett hus som svarar upp mot dina önskemål och krav.

Vi ansvarar för arkitektritningar och färdigkapad stomme och väljer material till byggsatsen i samråd med dig. Vi hjälper dig med att välja lämplig stomme enligt platsens klimat- och snözon, dina behov samt efter hustyp och användningsområde. Vi rådgör med dig om vilken fasadpanel som passar huset och omgivningen bäst

YTTERVÄGG

Väggbeklädning

Beroende på husmodell: fjällpanel, dubbel- eller enkelfasspont

Spikläkt

28X70 alt 34x70

Utvändig skiva/duk

Gipsskiva GU 9x1200x2700

T-profil

H-Profil GU

Regelstomme

Enligt offert/ritning

Isolering stomme

Mineralull alternativ lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Installationssregel

45x45 byggregel

Isolering installationsskikt

Mineralull (celluslosa, träfiber)

Syllisolering

Erfoderlig dimension för vald stomme

Invändig ångspärr torra utrymmen

Byggfolie åldersbeständig 0,2 mm alt ångbroms

Invändig ångspärr våta utrymmen

Isover Folie Vario Extra eller liknande

TAK

Underlagspapp

Typ Underlagstäckning HP 350, dubbel klisterkant (anpassas efter ytskikt)

Råspont

23x120 ändspontad (råspontsluckor på hus större än 30 kvm)

Regelstomme tak

Regel c24 45x220, alt 2x 45x220 mm, limträ/kerto, enl. offert

Isolering stomme tak

Mineralull alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Ångbroms/Ångspärr

Isover Folie Vario Extra, Airstop eller liknande

Spikläkt

28x70

Luftning tak

Ingår ej, ej nödvändigt vid ångbroms typ Isover Vario Extra

Vi väljer många gånger att använda ångbroms i tak som standard till skillnad från ångspärr. Ett hus byggt med ångbroms kan byggas utan luftning som kan vara en riskkonstruktion samt att bygget går mycket snabbare och enklare. Läs mer HÄR: https://www.isover.se/products/isover-varior-xtra-variabel-angbroms. Självklart kan material i vår byggsats bytas ut till självkostnadspris.

GOLV – ingår vid val av träbjälklag

Stomme-golvbjälklag

Regel c24 45x170, alt enligt offert

Isolering bjälklag

Mineral alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Trossbotten

Trossbottenskiva 6,0x550x1220

Spikläkt för trossbottenskiva

22x95 Impr. trall klass AB

Infästningsmaterial

Ingår ej

TILLVAL – kompletterande ritningar och handlingar

– Hjälp med bygglovsansökan, fylla i blankett
– Situationsplan på nybyggnadskarta - rita husets optimala placering på tomten
– VA/dagvatten-ritning
– Mark- och trädgårdsplaneringsritning
– Teknisk beskrivning - gäller endast attefallshus
– U-medelvärdesberäkning - gäller endast attefallshus
– Brandskyddsbeskrivning - för attefallshus enligt kommunens krav

För att kunna upprätta situationsplanen, VA/dagvatten-ritningen och även brandskyddsbeksrivningen behöver vi en korrekt digital tomtkarta, ofta benämnd Nybyggnadskarta. Det varierar från kommun till kommun vilken typ av kartunderlag som behövs, hör med bygglovsavdelningen i din kommun så att du får rätt kartunderlag.

TILLVAL – Komplettering av byggmaterial

Vi kan även erbjuda hjälp med att köpa exempelvis golvytskikt, innerväggspanel och extra isolering. Om du vill ha hjälp med att köpa fönster rekommenderar vi dig att ta in priser hos din lokala byggvaruhandel utifrån vår fönster- och dörrförteckning i ritningspaketet. Vid fönsterköp behöver man göra en rad val, till exempel kulör, material och typ av glas, därför har vi lagt fönster och dörrar utanför vår byggsats. I våra ritningar finns dock alla fönster- och dörrval gjorda och vi har beskrivit våra rekommendationer om material och kulörer såsom vi gestaltat.