Vilket huspaket passar dig?

BimHouse affärsmodell är att sälja professionella arkitektritningar, konstruktions- och bygghandlingar, i paket med stomme och byggsats, för att det ska bli enkelt och kostnadseffektivt att bygga ett fint och genomtänkt hus.

Vi hoppar över mellanhänder, lager, kataloger, försäljningsagenter, fabrik samt visningshus. På det viset kan du sänka slutkostnaden för ditt hus med 30-40 procent jämfört med ett nyckelfärdigt hus.

+
Lilla paketet består av:

- FÖRSLAGSRITNINGAR
- BYGGLOVSRITNINGAR
- FÖNSTER- OCH DÖRRUPPSTÄLLNINGSRITNINGAR
- BYGGRITNINGAR (MÅTTSATTA ARKITEKTRITNINGAR)
-
STOMPLANER
- TAKPLAN
- VÄGGUPPSTÄLLNINGAR
- DETAJLRITNINGAR
- PLINTPLAN (vid golvbjälklag)
- KONSTRUKTIONRITNINGAR – enligt kommunens krav
- KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR – utförlig dimensionering enligt kraven i EKS
- U-MEDELSVÄRDESBERÄKNING – ingår endast för attefallshus
- MÄNGDLISTA – material till stomme samt till väggar och bjälklag
- BIMx-MODELLER i 3D – arkitektmodell och konstruktionsmodell, se demofilm

*KLICKA GÄRNA PÅ GULMARKERAD TEXT FÖR ATT SE EXEMPEL

Om Lilla paketet

Lilla paketet passar dig som vill bygga huset med eget material men som uppskattar att det arkitektoniska är genomtänkt och att beräkningar av konstruktionsprinciper finns att tillgå, det vill säga gärna ta lite hjälp och råd på vägen. Du tycker om tanken på att vara byggherre och projektledare och vill ta ansvar för allt som har med bygget att göra.

Här får du arkitektritningar, beräkningar och bygghandlingar som behövs för att bygga huset samt kontakt med kommun vid bygglovsärendet. Du får också mängdlista för material till stomme och byggsats (utformat med tanke på BimHouse stora paket). Du får underlag för att kunna bygga ett professionellt gestaltat och konstruerat hus.

+
Mellan paketet består av:

LILLA PAKETET +
PRECUT-STOMME – som sågas till i en digital såg med millimeterprecision. Se demofilm HÄR*. Stommen består av alla bärande reglar till väggar och tak inklusive nödvändiga avväxlingsbalkar, eventuellt i limträ, och pelare.
GOLVBJÄLKLAG – ingår inte som standard utan måste specificeras i beställningen eftersom många hus byggs på betongplatta.

Om Mellanpaketet

Här får du både ritningar och stomme, färdigkapad in på millimetern. När du fått stommen behövs inga ytterligare kapningar eller anpassningar, utan du kan montera den direkt. Varje regel och balk är märkt med ett unik ID som återspeglas på ritningarna. Att resa en precut-stomme går 3-4 ggr snabbare än ett traditionellt lösvirkesbygge.

Med mellanpaketet ansvarar du själv för att det byggs en grund att resa stommen på samt för att bygget färdigställs. Stommen ska kompletteras med utvändiga och invändiga material liksom isolering.

Om du väljer den enkla vägen så går du på våra föreslag som finns på ritningarna när det gäller exempelvis fasadpanel, isolering, fönster och dörrar liksom material till alla ytskikt invändigt. Ditt uppdrag blir att projektleda inköp och byggnation själv eller ihop med din byggare.

+
Stora paketet består av:

LILLA PAKETET +
MELLANPAKETET +
BYGGSATS – ett materialpaket bestående av byggmaterial till väggar och tak, plus även till golv.

Stora paketet passar dig som tycker om att ta ansvar, är intresserad av hus och inredning. Du har inget emot att kontakta hantverkare och ta in offerter och framförallt ser du mervärdet i att få ett omsorgsfullt konstruerat arkitektritat hus. Ett hus som svarar upp mot dina önskemål och krav.

Vi ansvarar för arkitektritningar och färdigkapad stomme och väljer material till byggsatsen i samråd med dig. Vi hjälper dig med att välja lämplig stomme enligt platsens klimat- och snözon, dina behov samt efter hustyp och användningsområde. Vi rådgör med dig om vilken fasadpanel som passar huset och omgivningen bäst

YTTERVÄGG

Väggbeklädning

Beroende på husmodell: fjällpanel, dubbel- eller enkelfasspont

Spikläkt

28X70 alt 34x70

Utvändig skiva/duk

Gipsskiva GU 9x1200x2700

T-profil

H-Profil GU alt godkänd tejp

Regelstomme

Enligt offert/ritning

Isolering stomme

Mineralull alternativ lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Installationssregel

45x45 byggregel

Isolering installationsskikt

Mineralull (celluslosa, träfiber)

Syllisolering

Erfoderlig dimension för vald stomme

Invändig ångspärr torra utrymmen

Byggfolie åldersbeständig 0,2 mm

Invändig ångspärr våta utrymmen

Ångbroms

TAK

Underlagspapp

Underlagstäckning anpassad efter ytskikt (för plåt, tegel, tätskiktsmatta osv)

Råspont

Råspontsluckor 23mm

Regelstomme tak

Regel c24 45x220, alt 2x 45x220, limträ/kerto, alt enl. offert

Isolering stomme tak

Mineralull alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Ångbroms/Ångspärr

Byggfolie åldersbeständig 0,2 mm, alt enl offert

Spikläkt

28x70

Luftning tak

Luftspaltskiva

GOLV – ingår vid val av träbjälklag

Stomme-golvbjälklag

Regel c24 45x170, alt enligt offert

Isolering bjälklag

Mineral alternativt lösull (cellulosa, träfiber) enligt offert

Trossbotten

Trossbottenskiva 6,0x550x1220

Spikläkt för trossbottenskiva

22x95 Impr. trall klass AB

Infästningsmaterial

Ingår ej

TILLVAL – kompletterande ritningar och handlingar

– Hjälp med bygglovsansökan, fylla i blankett
– Situationsplan på nybyggnadskarta - rita husets optimala placering på tomten
– VA/dagvatten-ritning
– Mark- och trädgårdsplaneringsritning
– Teknisk beskrivning - gäller endast attefallshus
– U-medelvärdesberäkning - gäller endast attefallshus
– Brandskyddsbeskrivning - för attefallshus enligt kommunens krav

För att kunna upprätta situationsplanen, VA/dagvatten-ritningen och även brandskyddsbeksrivningen behöver vi en korrekt digital tomtkarta, ofta benämnd Nybyggnadskarta. Det varierar från kommun till kommun vilken typ av kartunderlag som behövs, hör med bygglovsavdelningen i din kommun så att du får rätt kartunderlag.

TILLVAL – Komplettering av byggmaterial

Vi kan även erbjuda hjälp med att köpa exempelvis golvytskikt, innerväggspanel och extra isolering. Om du vill ha hjälp med att köpa fönster rekommenderar vi dig att ta in priser hos din lokala byggvaruhandel utifrån vår fönster- och dörrförteckning i ritningspaketet. Vid fönsterköp behöver man göra en rad val, till exempel kulör, material och typ av glas, därför har vi lagt fönster och dörrar utanför vår byggsats. I våra ritningar finns dock alla fönster- och dörrval gjorda och vi har beskrivit våra rekommendationer om material och kulörer såsom vi gestaltat.