Varför välja Precut stomme?

Vår produkt är digital hela vägen från ritbordet till producerad stomme. Det gör den enkel att visualisera och mycket precis. Du som kund kan uppleva huset med hjälp av VR-teknik på telefon, Ipad eller dator och den som ska sätta upp det får material kapat på millimetern att arbeta med och exakta instruktioner för hur huset ska monteras. Inte riktigt lätt som en plätt, men så nära man kan komma, när det gäller husbygge.

Så här går det till

Vi konstruerar stomme, bärande balkar och pelare i en datafil som skickas till ett närbeläget sågverk. Sågen kapar materialet med millimeterprecision och märker varje del med ett unikt ID. När stommen anländer i paketform kan snickarna snabbt montera ihop den. Med en färdigkapad stomme går bygget tre, fyra gånger så fort jämfört med när snickarna själva ska mäta, räkna ut materialåtgång, kapa och resa stommen samt ta hand om spillet. Vägen från etablering på byggarbetsplatsen till en reststomme är kort, vilket är ett avgörande moment när man bygger hus.

Utöver att själva stommen blir enkel att resa innebär den digitala processen att eventuella ändringar som kan behöva göras blir enkla att ordna. Samtliga våra hus går lätt att spegelvända och anpassa till tomten.

Oavsett om vi ritar ett helt nytt hus eller levererar något av våra färdiga hus, ingår alltid app-styrda 3D-modeller, byggritningar, dimensionering, konstruktion, mängdförteckningar samt en precut trästomme.