Varför välja precut-stomme?

Vår produkt är digital hela vägen från ritbordet till producerad stomme. Det gör den enkel att visualisera och mycket precis. Du som kund kan uppleva huset med hjälp av VR-teknik på telefon, Ipad eller dator och den som ska sätta upp det får material kapat på millimetern att arbeta med och exakta instruktioner för hur huset ska monteras. Inte riktigt lätt som en plätt, men så nära man kan komma, när det gäller husbygge.

Fem korta anledningar till att välja precut-stomme:

1. Tidseffektivt: En precut-stomme är färdigkapad och märkt, vilket sparar mycket tid jämfört med att låta snickaren göra det.
2. Smidigt: Med en precut-stomme behöver du inte oroa dig för att få allt material till platsen för bygget, eftersom det redan är färdigt och kan levereras direkt till byggplatsen.
3. Enkelt att bygga: Eftersom allt material är precis som det ska vara, blir det enklare att bygga stommen och du kan fokusera på att sätta ihop det snarare än att kontrollera mätningar och kapa exakt.
4. Mer prisvärt: Eftersom en precut-stomme redan är färdigkapad kommer det vara mer prisvärt än att köpa råmaterial och kapa det. Det blir inget extra material, svinn eller restbitar som måste tas om hand om
5. Högre kvalitet: Eftersom en precut-stomme kapas av en digital kapsåg, kommer du få en högre kvalitet på stommen än om du kapar med handverktyg.

Så här går det till

Vi konstruerar stomme, bärande balkar och pelare i en datafil som skickas till ett närbeläget sågverk. Sågen kapar materialet med millimeterprecision och märker varje del med ett unikt ID. När stommen anländer i paketform kan snickarna snabbt montera ihop den. Med en precut-stomme går bygget tre, fyra gånger så fort jämfört med när snickarna själva ska mäta, räkna ut materialåtgång, kapa och resa stommen samt ta hand om spillet. Vägen från etablering på byggarbetsplatsen till en reststomme är kort, vilket är ett avgörande moment när man bygger hus.

Utöver att själva stommen blir enkel att resa innebär den digitala processen att eventuella ändringar som kan behöva göras blir enkla att ordna. Samtliga våra hus går lätt att spegelvända och anpassa till tomten.

Oavsett om vi ritar ett helt nytt hus eller levererar något av våra färdiga hus, ingår alltid app-styrda 3D-modeller, byggritningar, dimensionering, konstruktion, mängdförteckningar samt en precut-stomme.