Om oss på BimHouse

BimHouse levererar ritningar och byggsatser till attefallshus och fritidshus. Processen är digital från ritbord till levererad husstomme. I leveransen finns också en tillhörande byggsats. Den digitala arbetsprocessen gör det möjligt för oss att visualisera för dig som kund hur huset kommer att se ut. Det blir även enkelt att göra eventuella förändringar som kanske krävs för att huset ska passa in på din tomt, uppfylla regler för byggrätten eller uppfylla dina önskemål om vilka funktioner som huset ska innehålla. Ritningen skickas till ett sågverk som sågar upp stommen med millimeterprecision. Varje del i stommen märks med ett ID. Byggsatsen plockas ut och levereras tillsammans med stommen och bygghandlingarna till din tomt. På byggarbetsplatsen får de snickare du anlitat ta över. Vår tanke är att du väljer lokala snickare och byggare för att färdigställa huset. Kunskap och erfarenhet är inte att underskatta även om de har alla våra handlingar till hjälp.

Vårt arbetssätt kräver att du som kund tycker att det är roligt att delta i och vara aktiv i byggplaneringsprocessen. I gengäld får du en krångelfri och prisvärd väg till ditt nya hus. I handlingarna du får ingår bland annat dimensioneringsberäkningar, bygghandlingar och mängdförteckningar. Det gör det enkelt att jämföra priser hos olika byggvaruhandlare och även enkelt att ta in offerter från olika hantverkare.

Om du vill göra det riktigt enkelt så låter du din byggare köpa in allt återstående material utöver det du fått levererat från BimHouse. I våra ritningar finns det du behöver beskrivet, alla invändiga material är föreslagna och visualiserade. Vi har tänkt på det mesta så vill du bygga enligt vår ursprungliga design så är det absolut det smidigaste.

Välkommen till BimHouse – nästa generations småhusproduktion

Vad står BIM för?

BIM kan utläsas Building Information Model. En BIM-modell är en virtuell 3D-modell. I modellen samlas och organiseras all information från en byggnad. BIM kan också utläsas Building Information Modeling och avser då själva processen att skapa och använda en eller flera byggnadsinformations-modeller i bygg- eller anläggningsprocessen.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet i materialkval, hållbarhet i processer för materialutvinning och i produktion av produkter som ska ingå i husen som ytskikt och s.k. sakvaror (skåp, spis, toalett mm).

Vi jobbar för att de produkter som ingår i vårt standardpaket ska vara så hållbara som det i dagsläget är möjligt, men vi jobbar mest för att övertyga våra kunder om att välja det gröna paketet. Det gröna paketet är dyrare som allt annat klimatvänligt och ekologiskt är just nu, men trenden är att priserna jämnas ut. Förhoppningsvis blir det fler miljövänliga produkter allt erftersom marknaden anpassar sig till hållbarhetskraven.

Inom ca två år kommer vi att få krav på oss att deklarera varje hus byggmaterial vad gäller energiåtgång s.k. klimatdeklaration.

Det är en naturlig fortsättning på krav som tex energibalansberäkning, energideklaration av en husenergiförbrukning, nästa steg är att allt material till huset ska deklareras.

Målsättning

Vår målsättning är att produktionen ska ske så lokalt som möjligt för att minimera transporterna. Det betyder att virket ska transporteras så kort som möjligt från skog till såg till dig. Vi sågar på ett sågverk som ligger nära din byggarbetsplats och rekommenderar att du anlitar lokal byggarbetskraft och handlar från lokal byggvaruhandel för övrigt material.

Vi använder oss av svenska byggmaterial och svenska/nordiska produkter för kök och badrum. Det trä vi använder är alltid SFC-märkt (Swedish Forest Council). Trä och sten med låg energiförbrukning i processen är alltid att föredra framförtill exempel sten hämtad från långt bort nångonstans eller energikrävande betong som dessutom är svår att återbruka. I grundläggning är dock betong överlägset trä, även om en plintgrund skapar ett mindre avtryck.

Cellplast kan fungera bra i en grundplatta då det är oorganiskt, men är sämre i en vägg när det gäller återbruk och klimathänsyn. Där använder vi hellre återvinningsbara isoleringsmaterial som hampa, lin och cellulosa eller träfiber och ångbroms i form av trådförstärkt cellulosapapp istället för ångspärr av PE-folie.

Du som ska bygga

Det kan vara ett härj, som konsument, att ta reda på och kontrollera vilka material som är bäst för miljön. I Sverige finns bedömningsorgan som till exempel Basta, Byggvarubedömaren och Sunda Hus som testar och värderar byggmaterial utifrån miljöaspekten. De ger information om byggmaterial och bedömer dem utifrån kriterier för miljöhänsyn, men vänder sig främst till professionella.

För den som står i färd med att bygga ett hus finns exempelvis ekobyggportalen.se och Ekocentrum. De tekniska högskolorna bedriver dessutom omfattande forskning kring hållbart byggande, så vi är på god väg mot mer kunskap.

BimHouse grundare

BimHouse grundades 2016 och drivs av Louise Andrén och Carl-Johan Andrén. Louise är arkitekt sar/msa med examen från Chalmers Tekniska Högskola. Hon haren lång bakgrund som husarkitekt och har ritat villor och fritidshus i mer än 15 års tid. Carl-Johan är ekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har under mer än 20 års tid arbetat med bygg- och projektledning.