Attefallshus

Våra attefallshus kan du köpa i form av ritningar, stommar och byggsatser.

Utgå från något av våra exempelhus eller utveckla ett helt nytt unikt attefallshus i dialog med vår arkitekt.

Vi kan anpassa och optimera våra attefallshus efter din tomt samt efter önskemål eller klimatanpassade koncept med ekologiskt hållbara byggmaterial. Vi ritar om och ritar nytt för att hitta den bästa lösningen. Kontakta oss idag för en fri offert.

Attefallshusregler i korthet

Attefallshusreglerna trädde i kraft den 1 januari 2012. Attefallshusreglerna är en del av de regler som styr vilka byggnader som kan byggas på en tomt utan att man behöver ansöka om bygglov. Attefallshusreglerna gäller i hela landet, men det finns viss variation mellan olika kommuner. Om du är intresserad av att bygga ett attefallshus bör du först kontakta din kommun för att få mer information om vilka regler som gäller för just ditt område.
Läs mer
Attefallshusregler i korthet

Att anpassa ett attefallshus

Att anpassa attefallshus så det passar in i omgivningen ökar både det estetiska och det materiella värdet. Väljer du ett nytt arkitektritat hus kan du i dialog med arkitekten få råd kring både gestaltning och byggnation samt få dina egna idéer bekräftade men även möjlighet att utveckla dem. Genom att tänka till och planera noga är det möjligt att skapa flera trevliga rum på tomten bara genom att bygga ett attefallshus.
Läs mer
Att anpassa ett attefallshus

Anmälan attefallshus - vilka handlingar behövs

I en anmälan eller bygglovsansökan ska det framgå att samtliga tekniska krav blir kontrollerade i projektet. Det påvisas genom ritningar, beskrivningar och kontrollplan. Ritningarna skall vara fackmässigt utförda, måttsatta och skalenliga. Vid köp av ritningar och konstruktionshandlingar från BimHouse blir det enkelt att färdigställa de handlingar som kommunen kräver.
Läs mer
Anmälan attefallshus - vilka handlingar behövs

Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad

En komplementbyggnad inte är inte avsedd att användas som bostad. Det kan till exempel vara en uthus, förråd, verkstad eller annan typ av utrymme för förvaring eller hobbyaktiviteter. Komplementbostadshus är ett hus som är byggt för att komplettera en huvudbyggnad. Det ska ha ett eget kök och badrum och kan användas som en permanent eller tillfällig bostad. I huset ska det finnas ytterligare utrymmen och det finns ytterligare krav som ska uppfyllas. Läs mer nedan.
Läs mer
Skillnaden mellan komplementbostad och komplementbyggnad

Bygga attefallshus - Att tänka på

Att bygga ett attefallshus är det mycket att tänka på. Vilka material som stomme och isolering man ska man ska välja på? Ska ett attefallshus byggas på plintar eller platta på mark. Hur mycket isolering bör det vara i väggar, golv och tak. Vilket U-värde krävs. Detta är några av de sakerna som artikeln handlar om.
Läs mer
Bygga attefallshus - Att tänka på