Att anpassa ett attefallshus

1) Kontakta först kommunen
Börja med att kontakta kommunen för att höra om du alls får bygga på din fastighet, det råder lite olika regler kring det. Kontrollera med kommunen att er fastighet inte är undantagen bygglovfriheten. Vissa områden är det, exempelvis marker som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I sådant fall kan det krävas ett bygglov även för attefallshuset. Vad som gäller skiljer sig lite från kommun till kommun.

2) Ska huset vara ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad?
Ett attefallshus är alltid en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, det vill säga ett komplement till en tidigare fastighet. Det måste alltså finnas en bostad på fastigheten sedan tidigare. I sin anmälan till byggnadsnämnden redovisar man om det är ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad man vill bygga.
Det är stor skillnad på om attefallshuset ska användas som en komplementbyggnad, som till exempel ett gästhus, förråd eller ateljé eller som ett komplementbostadshus. Mycket förenklat ställs samma krav på komplementbostadshuset som på en permanent bostad och den har även samma standard. Det är ett är ett permanentboende i miniatyr. En komplementbyggnad däremot är en enklare byggnation. Komplementbyggnaden, som kan användas som gästhus, förråd eller ateljé, behöver inte ha samma boendestandard.I en bilaga till denna guide finns en mer utförlig beskrivning på vad som krävs för att uppfylla kraven för komplementbostadhus.

3) Varför välja lösvirke eller byggsats istället för nyckelfärdigt
Fördelarna med ett massproducerat hus är priset. Om önskemålet är att sätta upp ett attefallshus som det bara är att kliva in i, kan du som kund förmodligen tjäna lite på att köpa massproducerat. Men om du skulle vilja anpassa huset efter omgivningen, har personliga önskemål och skulle vilja förändra något i huset kommer kostnaden att dra iväg.
Vid köp av ett nyckelfärdigt hus är det många kostnader som måste ”bakas in” i priset. Kostnaden för det faktiska huset blir proportionerligt liten.  Vi menar inte att det är nödvändigt att redovisa alla kostnader i detalj men vi anser att man öppet bör redogöra för husens prestanda såsom U-värde, isolering i väggar, tak och fönster, fabrikat och materialval på golv/fönster/tak. Det ska vara enkelt att jämföra olika hus. Gör det!
Trots vad många tror blir slutkostnaden ofta högre för ett nyckelfärdigt attefallshus, än för ett lösvirkesbyggt, speciellt om anpassningar och ändringar ska göras. Kostnaden för att ta hjälp av en arkitekt och få kompletta ritningar och anlita en snickare att uppföra huset är betydligt lägre än att köpa ett färdigbyggt hus, men det kräver lite mer engagemang av dig som kund. Du behöver ta in offerter, anlita hantverkare, du behöver själv välja fönster, dörrar, olika material, kök och så vidare. I slutändan har du ett hus som du själv har varit med och byggt.

4) Anpassa till omgivningen
Om du väljer ett attefallshus som passar in med omgivningen ökar både det estetiska och det materiella värdet. Det kan vara ett färdigritat hus med rätt proportioner, material, kulör eller ett arkitektritat hus. Väljer du ett arkitektritat hus kan du i dialog med arkitekten få råd kring både gestaltning och byggnation samt få dina egna idéer bekräftade men även möjlighet att utveckla dem. Genom att tänka till och planera noga är det möjligt att skapa flera trevliga rum på tomten bara genom att bygga ett attefallshus.