Byggorganisation - val av entreprenadform

Fundera noga på hur du vill att entreprenaden ska se ut. Det vanligaste är att lämna ut hela arbetet på entreprenad, men vilken form beror bland annat på hur mycket jobb du själv är beredd att bidra med.

En totalentreprenad innebär att en huvudentreprenör ansvarar för hela arbetet, både projektering och utförande. Här står du som beställare för en ganska liten del av själva processen men finns med som bollplank genom bygget om det är något som behöver diskuteras.

Vid generalentreprenad är det du som beställare som genomför själva projekteringen, det vill säga anlitar en arkitekt samt anlitar en entreprenör. Huvudentreprenören, som i sin tur tar in underentreprenörer, kontrakteras för själva bygget. Här har du som beställare en något mer utökad roll jämfört med i en totalentreprenad.

Vid delad entreprenad eller utförandeentreprenad är det du som beställare som sköter projektering och alla kontakter med hantverkare, medan respektive entreprenör sköter utförandet.

Tänk på att det är du som kan behöva lösa tvister entreprenörer emellan om det uppstår något problem på bygget.

För att delad entreprenad ska vara ett bra alternativ är det viktigt att du som beställare har lite koll på byggprojekt, planering och arbetsinsatser. Här går det även att spara en del pengar, genom att vara aktiv och förhandla priser med hantverkare och vara med och välja material och på så sätt påverka bygget.

Vid både generalentreprenad och totalentreprenad har huvudentreprenören ansvar vid eventuella tvister som kan uppstå sidoentreprenörer emellan. Dessutom sköter de ansvaret kring att betala in skatt, vid de tillfällen en underentreprenör inte har F-skattsedel, till exempel.

OBS ! Det är du som byggherre som är ansvarig

En byggherre är enligt PBL, Plan- och Bygglagen, ”den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten”. Du har därigenom ansvar för att söka alla myndighetstillstånd, och för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Du har också ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, tillsammans med byggarbetsmiljösamordnarna Bas-P och Bas-U.

Du som byggherre har det fulla ansvaret för att rätt kompetens genomför projektet och är den som ska utse en kontrollansvarig och har därmed ansvar för att det sker tillsyn och kvalitetssäkring.

Eftersom du också har ansvar för arbetsmiljön är det du som

• gör en föranmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.

• ser till att en arbetsmiljöplan upprättas innan arbetsplatsen tas i bruk.

Om det inte finns kan du få betala en sanktionsavgift.

• utser Bas-P och Bas-U.

• följer upp arbetsmiljöuppgifter som Bas-P och Bas-U ska göra genom

alla byggskeden.