Lite om fasadfärger

Valet av fasadfärg för ett fritidshus beror på flera faktorer, inklusive din personliga smak, omgivningen, arkitekturen och klimatet där huset är beläget. Här är några faktorer att överväga när du väljer fasadfärg för ditt hus:

  • Omgivning och landskap: Ta hänsyn till den naturliga omgivningen och landskapet där fritidshuset är beläget. En färg som harmonierar med omgivningen kan göra att huset smälter in mer naturligt.
  • Arkitektur: Fundera på arkitekturen och stilen på ditt fritidshus. Traditionella stilar kanske passar bra med neutrala och klassiska färger, medan moderna hus kan ha en mer varierad palett.
  • Underhåll: Överväg hur mycket underhåll du är beredd att göra. Vissa färger och ytor kräver mer frekvent underhåll än andra. Mörka färger kan absorbera mer värme och blekas snabbare än ljusare färger.
  • Grannskapets estetik: Tänk på grannskapets stil och färgscheman. Att hålla sig inom en viss färgpalett kan hjälpa till att skapa en enhetlig estetik i området.
  • Din personliga smak: Slutligen är det viktigt att du trivs med färgen. Välj en färg som passar din personliga smak och stil.

Innan du tar det slutliga beslutet kan det vara en bra idé att prova färgprover på små ytor av huset eller använda digitala verktyg för att visualisera olika färgalternativ. Detta kan hjälpa dig att få en bättre uppfattning om hur färgen kommer att se ut i olika ljusförhållanden och hur den passar in i omgivningen

Anledningarna till att måla ett hus är som sagt flera. En är att skydda träet mot yttre påverkan. En annan är den estetiska aspekten.

Ett tätt skikt hindrar fukt från att både tränga in men även att släppas ut, om träet en gång har blivit fuktigt. Om det inte finns tillräcklig ventilation kan det skapa problem i form av svamp och röta. Om du ska måla – välj gärna panel som redan är grundmålad från fabrik, den är mer beständig.

Lite beroende på hur väderutsatt huset står ligger underhållsintervallet för målning av husfasader av trä på ungefär 10-15 år. Hur beständig ytbehandlingen är beror också på panelens kvalitet, utförande, färgval och på vad fasaden exponeras för, det vill säga för sol, fukt, kyla, vind, salt och så vidare. Oftast brukar den sida som vätter mot söder vara mest utsatt. Mörka färger kan behöva målas om oftare, eftersom de absorberar mer solljus och därmed påverkas mer, bland annat av den ibland höga yttemperaturen.

Färg som målas på trä behöver kunna följa träets rörelser. I regel har akrylatfärg bättre töjbarhet än linolje- och alkydfärg.

Akrylatfärg

Akrylatfärg är en vattenburen latexfärg vars bindemedel oftast är akrylat, därav namnet. Färgen består av små plastkulor som när vattnet dunstat bildar en tät och elastisk film över träet. Akrylatfärg torkar snabbt och är väderbeständig, krackelerar och kritar sällan och kräver minst underhåll. Den håller dessutom färgen bra och kan sköljas ur med vanligt vatten.

Färgen kräver dock lite förarbete i form av att olja och grundmålning av rent trä. Om ytan redan är målad skrapas löst sittande färg bort innan målning. När huset väl är målad i akrylat kan det heller inte målas över med en annan färgsort. Belackarna tycker även att akrylat ger ett plastigt intryck och färgen passar heller inte äldre, mer rustika hus.

Järnvitriol

Järnvitriol ger panelen ett grånat, väderbitet utseende och används ofta för att påskynda den process som hade gett träet det utseendet med tiden. Järnvitriol målas eller sprutas på fasaden. Inte sällan tillsätts silverbets, för att ge panelen en grå färg. Den färg som till slut uppnås varierar dock beroende på temperaturer, träslag och ytans textur.

Järnvitriol fyller främst ett estetiskt syfte och skyddar inte träet mot yttre påverkan. Därför är det viktigt att panelen som behandlas i sig håller hög kvalitet.

Linoljefärg

Linoljefärg är en traditionell färgtyp i Sverige. Den innehåller linolja och zinkvitt samt eventuellt annat pigment. Till en början är färgen blank, för att sedan mattas av med tiden, så kallad kritning.

All trären yta oljas först in, med linolja. Ofta är det med en så kallad halvolja, det vill säga kokt kallpressad linolja till hälften blandad med balsamterpentin, för att oljan snabbare ska tränga in i träet. Sedan grundmålar man träet med färgen blandad med 10 % balsamterpentin, mellanstryker med färg blandad med 5 % balsamterpentin för att till slut lägga ett lager ren linoljefärg.

Det gäller att arbeta in färgen ordentligt samt att stryka tunt, annars finns risk att den drar ihop sig eller ”skinnar” sig. Det är också viktigt att låta färgen torka ordentligt mellan strykningarna.

Linoljefärg är både billig och dryg, den fäster på alla underlag och man använder samma färg att grunda med som till slutstrykning. Man räknar med att en fasad håller sig i 15-20 år, och tycker man att färgen har mattats av går den lätt att liva upp genom ett varv med linolja.

Nackdelen är att linoljefärg har lång torktid och kräver en del av sin omgivning i form av rätt temperatur och rätt fuktkvot i träet för att enkelt kunna målas på. Linolja kan dessutom självantändas, så efterhanteringen med penslar och trasor måste skötas nogsamt.

Slamfärg

Slamfärg är liksom linoljefärg en färg med kulturella anor i Sverige. Man har använt sig av den klassiskt röda ”falurödfärgen” sedan 1500-talet, men den blev folklig först i början av 1800-talet.

Slamfärg är diffusionsöppen, alltså tillåter fuktvandring. Den är enkel att använda sig av och även förhållandevis miljövänlig och billig. Vissa av rödfärgerna innehåller järnoxid som pigment, vilket konserverar träet. Övriga ingredienser är vatten, vetemjöl och i vissa färger linolja, som binder färgen bättre. Det går inte att måla över en annan färgtyp med slamfärg.

Vid målning grundmålas ny panel med färgen utspädd med cirka 20 procent vatten. Mängden vatten kan variera beroende på fabrikat. Sedan målas ett lager outspädd färg på den grundmålade fasaden.

Idag finns slamfärg i flera olika nyanser och även som sprutfärg.

Dessa är de vanligaste typerna anpassade för trähus men det finns förstå också ytterligare sorter som t ex silikatfärg och alkydfärg.

Lösningsmedel i fasadfärg

I EU-länder, inklusive Sverige, regleras kemiska produkter genom REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). REACH syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för mänsklig hälsa och miljön samtidigt som den främjar den fria rörligheten för kemiska produkter på den inre marknaden.

När det gäller fasadfärger kan regler och normer specificeras inom ramen för REACH och andra relevanta lagstiftningar. Vattenbaserade färger föredras ofta eftersom de tenderar att vara mindre skadliga för hälsa och miljö jämfört med lösningsmedelsbaserade alternativ. Många tillverkare har också anpassat sig till dessa krav och producerar miljövänligare alternativ med lägre halter lösningsmedel.

För att vara säker på att du följer lokala regler och föreskrifter bör du kontrollera specifika krav och riktlinjer som gäller för fasadfärger i Sverige, vilket kan göras genom att konsultera relevanta myndigheter som Kemikalieinspektionen eller andra liknande organisationer. Det är också en bra idé att välja produkter som är märkta med miljömärkningar, som Svanen eller EU Ecolabel, vilket indikerar att de uppfyller vissa miljömässiga standarder.