Vad kostar det att bygga attefallshus?

När du köper arkitekt- och konstruktionsritningar från oss får du mängdförteckningar på material som behövs till ett färdigt hus. Mängdförteckningarna och speciellt dörr- och fönsterförteckningen gör det även enkelt att begära in offerter från olika leverantörer så att du själv kan jämföra priset.

PRISEXEMPEL

I uträkningen har vi varken gjort avkall på material eller kvalitet, utan valt de material vi själva skulle använt. Materialpriserna är uppskattade på oförhandlade bruttopriser hämtade från nätet. Om du utnyttjar rabatt- och kampanjpriser kan du får ner priserna ytterligare. Priserna nedan kan variera något mellan handlare/byggare och regioner men ger en bra uppskattning på kostnaderna.


Carl-Axel, exempelhus

-- Välisolerad stomme på 145+45 mm med installationsskikt, dvs totalt190 mm isolering (stora paketet från BIMHOUSE)
-- Fönster och fönsterdörr i trä med U-värde 1,2
-- Färdig vitmålad (laserad) invändig panel på väggar och i tak
-- Bärande plankgolv i gran
-- Isolerat golvbjälklag på 170 mm
-- Komplett utvändigt med tak, foder, vindskivor och hängrännor men omålat

Materialkostnad: 195.000 kr

 

ÖVRIGA INSTALLATIONER

-- Kök, material & vitvaror: 50.000 kr
-- Badrum, vvs-varor, fläkt: 25.000 kr
-- El, material: 20.000 kr
-- Uppvärmning (t ex kamin eller luftvärmepump): 25.000 kr

Installationer: 120.000 kr

ARBETSKOSTNAD

-- Arbete bygg/montering hus: 110.000 kr (200 tim á 550 kr/tim)
-- Arbete montering kök: 8.800 kr (16 tim á 550 kr/tim)
-- Arbete EL: 15.600 kr (24 tim á 650 kr/tim)
-- Arbete VVS i kök: 2.400 kr (4 tim á 600 kr/tim)
-- Arbete plattsättning/tätskikt i badrum: 17.600 kr (32 tim á 550 kr/tim)
-- Arbete bygg i badrum: 17.600 kr (32 tim á 550 kr/tim)
– Arbete VVS i badrum: 9.600 kr (16 tim á 600 kr/tim)

 Arbetskostnad: 181.600 kr

SUMMA TOTALT: 496.600 kr

I kalkylen ovan ingår inte kostnad för grund eller kostnader för att ansluta till vatten/avlopp samt el.

VIKTEN AV ATT SKRIVA KONTRAKT

Detaljerade och korrekta bygghandlingar är en absolut förutsättning för ett korrekt pris och ett friktionsfritt bygge. Problemen som kan uppkomma beror oftast på bristande kommunikation mellan hantverkare och beställare. I ett kontrakt som upprättas med eventuell byggfirma och snickare ska tydligt framgå:

1) Vad ska göras – enligt tydliga och utförliga byggritningar
2) När och hur ska det göras, när ska bygget starta och vara färdigt – en tidsplan, vem ska bygga – en projektorganisation med tydlig ansvarsfördelning
3) Hur mycket får huset kosta – enligt byggritningar och materialförteckningar

Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa. I tidsplanen ska det framgå när bygget skall börja och när det skall vara färdigt samt eventuellt vite vid försening. Med våra tydliga arkitektritningar och mängdförteckningar är det enkelt att räkna rätt och planera bygget.