Anmälan attefallshus - vilka handlingar behövs

Handlingar/ritningar för anmälan

Det är samma formella krav på en anmälan och en bygglovsansökan. Detta är handlingarna som krävs i anmälan:

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan, skala 1:400 eller 1:500 (Byggnaden inritad på en nybyggnadskarta)
 • Planritningar, skala 1:100
 • Sektionsritningar, skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan, och om det behövs avtalad certrifierad kontrollansvarig.

Det skiljer sig från kommun till kommun vilka handlingar som ytterligare krävs. Kommunerna kan också kräva:

 • U-värdesmedelberäkning (genomsnittlig u-värde för samtliga byggnadsdelar som tak, fönster, väggar, dörrar och golv)
 • Konstruktions- och dimensioneringsberäkningar
 • Teknisk beskrivning (uppgifter om byggnadens bärande stomme, energihushållning, ventilationssystem, vatten- och avloppsinstallationer)
 • Funktionsmåttsritning enligt tillgänglighetskraven och markplaneringsritning
 • Redovisning av uppvärmnings- och ventilationssystem
 • Brandskyddsbeskrivning

Ritningarna skall vara fackmässigt utförda, måttsatta och skalenliga. Vid köp av ritningar och konstruktionshandlingar från BimHouse är det enkelt att färdigställa de handlingar som kommunen kräver.

Det är mycket att tänka på när man ska bygga attefallshus. Läs gärna någon ytterligare artikel på på vår hemsida. T ex vad som är skillnaden mellan komplementbyggnad och komplementbostadshus.