Tre grundförutsättningar för rätt pris

Rätt pris

Hur mycket ska man göra själv

Många är ambitiösa och vill göra mycket av arbetet själva för att dra ner kostnaderna när bygga attefallshus eller fritidshus. Om man ska ersätta en yrkesskicklig snickare som arbetar 40 timmar i veckan kan man räkna med att det motsvarar cirka 2,5 månaders arbete, åtta timmar/helg för att åstadkomma samma arbete. Ha detta i åtanke.

Om man väljer att göra en del arbete själv är det klokt att inte jobba heltid under tiden samt att lämna målning och finsnickeri till skickliga hantverkare. Målning och spackling är svårt och misstag kommer att synas. Tänk också på att husbygget är en arbetsplats och respektera detta. Vid nyproduktion är detta inte ett lika stort problem som vid renoveringsprojekt.

Innan du anlitar en hantverkare är det bra att lägga lite tid på att göra hemläxan. Gör lite research på den du överväger att höra av dig till. Skatteverket och Kronofogden kan bistå med information om huruvida hantverkaren har några skulder.

Be om försäkringsbevis och intyg på behörighet. Be hantverkaren om referenser, eller leta reda på gamla kunder på egen hand. De kanske är mer trovärdiga. Det här kan kännas som ett tråkigt moment, men i slutändan kommer du att ha bättre koll på vem du skriver avtal med.

Offerter

När du tar in offerter på till exempel grund eller badrum ska du lägga tid på att ta in flera för att kunna jämföra offerterna. De som har liknande priser är förmodligen de du ska välja mellan. Och välj inte alltid den som har lägst pris, noggrannhet trumfar pris!

Din offertförfrågan ska innehålla en noggrann specifikation av vad som ska göras, materialval och om du vill ha ett fast pris eller kan tänka dig att köra på löpande faktura. Dubbelkolla de offerter du får in så de överensstämmer med vad du själv bad om. Kontrollera också om de prisuppgifter du får in är inklusive eller exklusive moms. Om inget anges ska du som konsument kunna utgå från att det är inklusive moms, men att höra av sig vid tveksamheter är ett enkelt sätt att undvika framtida diskussioner.

Kan du göra ROT-avdrag och i sådana fall hur mycket? Även de uppgifterna bör ingå i både offert och skrivet avtal.

Kolla också om städning och bortforsling av material ingår i priset eller om de tar extra betalt för det. Har du möjlighet att köra en sväng på tippen själv så spar du en slant. Hör också om vilka kostnader som tillkommer i form av transporter, milersättning och material.

Tre grundförutsättningar för rätt pris

För ett korrekt pris och för ett friktionsfritt bygge är detaljerade och korrekta bygghandlingar en absolut förutsättning. Problemen som kan uppkomma beror oftast på bristande kommunikation mellan hantverkare och beställare.

Det är mycket viktigt att bestämma:

1) Vad det är som skall göras – tydliga och utförliga byggritningar är då en  förutsättning.

2) När skall det göras, när bygget ska starta och vara färdigt – en tidsplan.

3) Hur mycket det ska kosta när det är färdigt – vilket också förutsätter byggritningar och materialförteckningar.

Med tydliga bra ritningar och materialbeskrivningar är det enkelt att bestämma vad det är som skall göras. Blir något fel är det bara att jämföra med ritningen. Juridiskt har entreprenören bygghandlingarna att följa. Att avtala pris och tidsplan borde inte heller vara svårt, men missas många gånger. I tidsplanen ska det framgå när bygget skall börja och när det skall vara färdigt samt eventuellt vite vid försening.