Fritidshus

Bygga fritidshus – fjällhus eller sommarhus? Utgå från något av våra exempelhus eller utveckla ett helt nytt unikt hus i direkt dialog med vår arkitekt. Oavsett om det är ett fjällhus eller sommarhus kan vi utveckla ett unikt hus tillsammans

Vi kan enkelt anpassa och optimera våra fritidshus efter din tomt samt efter önskemål om större/mindre, fler sovrum, bastu, växthus, veranda eller klimatanpassade koncept med ekologiskt hållbara byggmaterial. Vi ritar om och ritar nytt för att hitta den bästa lösningen. Kontakta oss för en fri offert.

OFFERTFÖRFRÅGANVILKET HUSPAKET?

Byggorganisation - val av entreprenadform

Fundera noga på hur du vill att entreprenaden ska se ut. Det vanligaste är att lämna ut hela arbetet på entreprenad, men vilken form av entreprenad beror bland annat på hur mycket jobb du själv är beredd att bidra med. En totalentreprenad innebär att en huvudentreprenör ansvarar för hela arbetet, både projektering och utförande
Läs mer
Byggorganisation - val av entreprenadform

Mt 74

Vad är MT74 och hur fungerar det? MT 74 är ett prisindex som används för att mäta priserna på nybyggda bostäder i Sverige. Det är baserat på konsumentprisindex (CPI) och är utarbetat av Statistiska centralbyrån (SCB) och används för att mäta prisförändringar för nybyggda bostäder och är ett viktigt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen inom bostadssektorn.
Läs mer
Mt 74

Ekonomi - om pengar och banker

Vad kostar det att bygga fritidshus idag? Det beror förstås på många faktorer, som till exempel var du vill bygga, hur stort fritidshuset ska vara, vilka material du vill använda och vilket företag som du anlitar för att bygga det. För att få ett byggnadskredtiv lån behöver banker ofta en produktionskostnadskalkyl och vad behöver banken då och vad är en spärrförbindelse
Läs mer
Ekonomi - om pengar och banker

Vad kostar det att bygga fritidshus?

Vad är produktionskostnadskalkyl, varför förhandsvärdering, spärrförbindelse, byggnadskreditiv och byggnadslåns är några av de frågor som vi belyser i denna text. Det är ofta svårt sätta ett exakt pris på att bygga ett fritidshus eftersom det beror på många faktorer som plats, materialval, kvalitet på arbetet och så vidare, av naturlig skäl är t ex nästan alltid fjällhus dyrare per kvadratmeter än sommarhus
Läs mer
Vad kostar det att bygga fritidshus?

Om att anlita arkitekt

Om att anlita arkitekt. Hur välja och vad kostar en arkitekt. Arkitektens arbetsprocess från skiss till färdig hus och några myter om att välja ett arkitekttritat hus. En arkitekt är inte bara någon som ritar upp ett förslag och levererar en ritning, utan en diskussionspartner att resonera med och som kan hjälpa dig att hitta de lösningar som bäst motsvarar dina behov och förutsättningar. Se en arkitektsom en kunnig rådgivare när du vill ge dig in i byggprocessen. En som kan beskriva de olika skedena i processen, hjälpa till med kalkyler och upphandlingar, sköta kontakter med myndigheter och entreprenörer och fungera som en projektledare
Läs mer
Om att anlita arkitekt